Disclaimer

Deze webpagina www.waaromgember.nl is bedoeld om degene die preventief de kwaliteit van haar/zijn leven wil verbeteren door aan een gezonder lichaam te werken, op een snelle manier te voorzien van een verzameling aan informatie die overal verspreid over het internet terug te vinden is. Alle tekst die je hier vindt is door ons vergaard uit verschillende bronnen. Hieraan kunnen geen enkele aansprakelijkheden worden verbonden. De handreikingen, adviezen, opmerkingen en aanmoedigingen zijn vrijblijvend van aard en je blijft zelf verantwoordelijk voor hetgeen je met je lichaam doet.
Met betrekking tot je medicijngebruik moet je altijd je reguliere geneesheer raadplegen en dit gebruik dan ook nooit te stoppen zonder overleg.
Met betrekking tot het stellen van diagnosen: De informatie die wij publiceren is bedoeld als achtergrondinformatie en is dan ook nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen moeten altijd door uw arts gesteld worden en behandeling van elke aandoening moet altijd door uw arts begeleid worden.